ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน้า : « 71 72 73 74 75 76 77 78 »
[2221-2250] จาก 2338
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ E 49/2556 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารคลังเวชภัณฑ์เภสัช ขนาด 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ จำนวน 12 เดือน
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-12-12
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ "ยา" Enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ ml injection ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-12-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ ml injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2013-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องตรวจพิเศษกุมารเวชกรรม จำนวน 1 หลัง เลขที่ 169/2556
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-12-09
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารห้องตรวจพิเศษกุมารเวชกรรม จำนวน 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-12-09
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 63/2556 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2556 โครงการจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดอิสาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-12-03
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ "ยา" Latanoprost ๐.๐๐๕% ๒.๕ ml eye drop ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-11-25
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Latanoprost ๐.๐๐๕% ๒.๕ ml eye drop แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2013-11-25
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 65/2556 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-11-21
ประกาศราคาอ้างอิงซื้อเวชภัณฑ์ ยา Colistin ๑๕๐ mg for injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2013-11-19
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Colistin ๑๕๐ mg for injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2013-11-19
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง (ครั้งที่ 2)
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-11-18
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ "ยา" Phenytoin sodium ๒๕๐ mg injection,๕ ml ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-11-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Phenytoin sodium ๒๕๐ mg injection,๕ ml แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-11-14
จัดซื้อวัสดุการแพทย์ "ขวดสูญญาณกาศสำหรับดูดเลือดค้างในแผล" จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-11-13
โคมไฟผ่าตัดชนิดโคมคู่ จำนวน 1 โคม (ครั้งที่ 2)
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-11-12
สอบราคาซื้อ เครื่องอัลตร้าซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-11-12
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ "ยา" Sterile water for Injection,๑๐ml ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-11-08
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Sterile water for Injection ,๑๐ml แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-11-08
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดหิ้วถือ (Portable echocardiogram)” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-11-07
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ "ยา" Oxaliplatin ๑๐๐ mg/ ๒๐ ml injection
Pharmacy
2013-11-05
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Oxaliplatin ๑๐๐ mg/ ๒๐ ml injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-11-05
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง (ครั้งที่ 2)
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-11-04
สอบราคาจ้างก่อสร้างหน่วยยานพาหนะ โรงพยาบาลบุรีรัมย์(ครั้งที่ 2) จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-11-01
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ “ชุดข้อสะโพกเทียม – ชุดข้อเข่าเทียม” จำนวน 4 รายการ
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-11-01
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลอง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-25
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-25
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ “น้ำยาและวัสดุทางการแพทย์” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC) ด้วยเครื่องอัตโนมัติ
พยาธิ
2013-10-24
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "น้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์" น้ำยาตรวจ CD4 แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2013-10-24
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081