ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน้า : « 74 75 76 77 78 79 80 81 82 »
[2311-2340] จาก 2447
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Anastrozole ๑ mg tablet
Pharmacy
2014-01-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Anastrozole ๑ mg tablet แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-01-17
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา "วัสดุไหมเย็บแผล" จำนวน 13 รายการ
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-01-15
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ "เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูแบบดิจิตอล" จำนวน 2 รายการ
พัสดุและบำรุงรักษา
2014-01-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Chloramphenicol sodium succinate ๑ g for injectionแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2014-01-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อ“วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์” แผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของแอนติเจนและแอนติบอดีบนเม็ดเลือดแดง แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2014-01-07
ร่างขอบเขตของงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ “ยา” Meropenem ๑ g for injection โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
Pharmacy
2014-01-07
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Carvedilol ๖.๒๕ mg tablet
Pharmacy
2013-12-27
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Carvedilol ๖.๒๕ mg tablet แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2013-12-27
สอบราคาซื้อ“วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์” ถุงบรรจุโลหิตชนิดสองถุง ขนาด ๓๕๐ซีซี (Double Blood Bag with CPDA-1 ๓๕๐cc.) และถุงบรรจุโลหิตชนิดสองถุง ขนาด ๔๕๐ซีซี (Double Blood Bag CPDA-1 ๔๕๐cc.) แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2013-12-20
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา จำนวน ๓ รายการ ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-12-19
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" จำนวน ๓ รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2013-12-19
ร่างเอกสาร(TOR)ประกวดราคาจ้างเหมาบริการครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดวามเร็วสูง (128 Slide Multi-detector CT Scan) จำนวน 12 เดือน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-12-19
ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-11-04
ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-10
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดอิสาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-09-27
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารคลังเวชภัณฑ์ ขนาด 5 ชั้น จำนวน 1 ชั้น
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-06-10
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Amoxicillin ๘๗๕ mg and Potassium Clavulanate ๑๒๕ mg tablet ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-12-16
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Amoxicillin ๘๗๕ mg and Potassium Clavulanate ๑๒๕ mg tablet แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2013-12-16
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ E 49/2556 ลงวันที่ 10 กันยายน 2556 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารคลังเวชภัณฑ์เภสัช ขนาด 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำลายขยะติดเชื้อ จำนวน 12 เดือน
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-12-12
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ "ยา" Enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ ml injection ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-12-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Enoxaparin sodium ๖๐ mg/๐.๖ ml injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2013-12-12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารห้องตรวจพิเศษกุมารเวชกรรม จำนวน 1 หลัง เลขที่ 169/2556
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-12-09
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารห้องตรวจพิเศษกุมารเวชกรรม จำนวน 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-12-09
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 63/2556 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2556 โครงการจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดอิสาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-12-03
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ "ยา" Latanoprost ๐.๐๐๕% ๒.๕ ml eye drop ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-11-25
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ ยา Latanoprost ๐.๐๐๕% ๒.๕ ml eye drop แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2013-11-25
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง เลขที่ 65/2556 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง จำนวน 1 งาน ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-11-21
ประกาศราคาอ้างอิงซื้อเวชภัณฑ์ ยา Colistin ๑๕๐ mg for injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
Pharmacy
2013-11-19
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081