ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : « 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »
[211-240] จาก 4200
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 7 มิ.ย. 65(เพิ่มเติม)
Pharmacy
2022-06-10
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาบริการกำจัดขยะอันตราย จำนวน 1 งาน (จำนวนประมาณ 36,000 กิโลกรัม)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 7 มิ.ย. 65
Pharmacy
2022-06-09
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา Alteplase ๕๐ mg powder and solvent for solution for injection/infusion, ๑ vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
Pharmacy
2022-06-09
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Alteplase ๕๐ mg powder and solvent for solution for injection/infusion, ๑ vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding)
Pharmacy
2022-06-09
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาโรคหัวใจ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-06-09
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาโรคหัวใจ จำนวน ๖ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-06-09
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาตา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-06-09
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาตา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-06-09
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ จำนวน 1 งาน (จำนวนประมาณ 346,666 กิโลกรัม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ฏทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-09
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบริการวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นห้องรับรองพิเศษ (ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-08
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-08
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยานวัตกรรมอายุรกรรม จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
Pharmacy
2022-06-08
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาระบบทางเดินหายใจ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
Pharmacy
2022-06-08
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจ้างเหมาบริการกำจัดขยะอันตราย จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-08
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-๒ ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-๒ Ag Rapid Test Kit) จำนวน ๒๐,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-07
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ Fluoroscope เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม กำลังไม่น้อยกว่า 15 kw. จำนวน 3 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-07
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรมจำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ครั้งที่ 2
Pharmacy
2022-06-07
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดขาเทียม จำนวน ๖ รายการ (ครั้งที่๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-06
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดผ่าตัดน้ำวุ้นลูกตาส่วนหลัง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-06
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ผลิตภัณฑ์ซักผ้า จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-06
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 30 พ.ค. 65
Pharmacy
2022-06-02
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27 พ.ค. 65
Pharmacy
2022-06-02
(ยกเลิก) ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดขาเทียม จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-02
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-01
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ชุดสายนำเลือดสำหรับการฟอกเลือด(Hemodialysis) ด้วยเครื่องไตเทียมชนิดชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-06-01
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดข้อสะโพกเทียม จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-05-31
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารหนืดที่ใช้ผ่าตัดตา จำนวน ๒,๐๐๐ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-05-30
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Alteplase ๕๐ mg powder and solvent for solutionforinjection /infusion, ๑ vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
Pharmacy
2022-05-27
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081