ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน้า : « 82 83 84 85 86 87 88 89 »
[2551-2580] จาก 2648
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ “เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิดหิ้วถือ (Portable echocardiogram)” จำนวน 1 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-11-07
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ "ยา" Oxaliplatin ๑๐๐ mg/ ๒๐ ml injection
Pharmacy
2013-11-05
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Oxaliplatin ๑๐๐ mg/ ๒๐ ml injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-11-05
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง (ครั้งที่ 2)
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-11-04
สอบราคาจ้างก่อสร้างหน่วยยานพาหนะ โรงพยาบาลบุรีรัมย์(ครั้งที่ 2) จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-11-01
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ “ชุดข้อสะโพกเทียม – ชุดข้อเข่าเทียม” จำนวน 4 รายการ
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-11-01
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลอง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-25
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานวิจัย
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-25
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ “น้ำยาและวัสดุทางการแพทย์” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ชุดน้ำยาตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC) ด้วยเครื่องอัตโนมัติ
พยาธิ
2013-10-24
สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "น้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์" น้ำยาตรวจ CD4 แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พยาธิ
2013-10-24
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยาImipenem ๕๐๐ mg and Cilastatin ๕๐๐ mg for injection
Pharmacy
2013-10-21
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" Imipenem ๕๐๐ mg and Cilastatin ๕๐๐ mg for injection แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-10-21
ประกาศสอบราคาจ้างปรับพื้นที่ถนนหน้าอาคารศูนย์เด็ก (ถนนระหว่างแฟลต 6 และแฟลต7)โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน ๑ งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-17
ประกาศประกวดราคาซื้อ "FILM X-RAY" จำนวน 6 รายการ
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-17
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงเฟาว์เลอร์ 2 ไก จำนวน 8 เตียง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-17
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย Townhome 2 unit จำนวน 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-16
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-15
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" จำนวน ๒ รายการ แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
Pharmacy
2013-10-15
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดอิสาณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-14
เอกสารประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง “รถตู้โดยสาร”(ครั้งที่ ๒)
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-11
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ EFM central monitor จำนวน 5 เครื่อง โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-11
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ “น้ำยาและวัสดุทางการแพทย์” ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อเวชภัณฑ์น้ำยาและวัสดุทางการแพทย์ ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ Hemoculture
พยาธิ
2013-10-10
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-09
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ และมะเร็ง เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น และมีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 24,988 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-08
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวม 5 รายการ จำนวน 9 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-08
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ “เครื่องสำรองไฟสำหรับห้อง Server Room” จำนวน 1 ชุด
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-08
สอบราคาจัดซื้อวัสดุการแพทย์ "Sterile Glove" จำนวน 2 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-07
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ โลหะดามกระดูกคอทางด้านหน้า(Cervical Plate&Screw) จำนวน 5 รายการ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-03
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 กลุ่ม (63 รายการ) (ครั้งที่ 3)โรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-03
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง จำนวน 4 ชุด
พัสดุและบำรุงรักษา
2013-10-02
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081