ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน้า : 1 2 3 4 5 »
[1-5] จาก 1458
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ขนาด A4 80 แกรม (500 แผ่น/รีม) จำนวน 20,000 รีม โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-01-15
ประกาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 89 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
Pharmacy
2019-01-15
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๙ เครือง ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-01-14
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตพร้อมวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน ๙ เครือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-01-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดไขสันหลัง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-01-14
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081