ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน้า : 1 2 3 4 5 »
[1-30] จาก 3520
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยาและไวรัสวิทยาคลินิก พร้อมชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ฯ
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-27
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยามะเร็ง จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2021-09-27
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยามะเร็ง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2021-09-27
(ร่าง)ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดวัสดุดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกร (Mini Plate and Screw ) จำนวน ๔๓ รายการ
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-27
ประกาศผู้ชนะการแเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-27
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Meropenem ๑ g powder for solution for injection/infusion, ๑ vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2021-09-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวัดลานสายตาอัตโนมัติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-22
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โครงการจ้างก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เป็นอาคาร คสล. ๖ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๘,๗๗๔ ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ หลัง
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-22
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-22
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0915) ลงวันที่ 16 ก.ย. 64
Pharmacy
2021-09-21
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-20
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการภายนอก (Out Lab) จำนวน 270 รายการ
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-20
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ (Automate Blood Coagulation Analysis) พร้อมชุดน้ำยาสำหรับตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๒ รายการ
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-20
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยามะเร็ง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2021-09-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-17
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุผ่าตัดซ่อมเอ็นเข่าชนิดผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-16
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยากลุ่มยาอายุรกรรม2 จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding)ครั้งที่ ๒
Pharmacy
2021-09-16
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-16
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-16
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-15
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ (Complete Blood Count) และ Slide สำหรับทำเสมียร์เลือดด้วยเครื่องทำ Slide และย้อมสีอัตโนมัติ พร้อมทำน้ำยาตรวจวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-13
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง(0907,09) ลงวันที่ 10 ก.ย. 64
Pharmacy
2021-09-13
(ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในการผ่าตัดดามกระดูกในภาวะที่ผู้ป่วยมีกระดูกพรุนและกระดูกหักซับซ้อน จำนวน 3 กลุ่ม 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-13
ประกาศราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตาม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบติดตาม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-10
(ร่าง) ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดวัสดุดามกระดูกใบหน้าและขากรรไกร (Mini Plate and Screw) จำนวน 43 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดเล็ก โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ๘ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อระบบ Firewall จำนวน 1 ระบบ
พัสดุและบำรุงรักษา
2021-09-09
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081