ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : 1 2 3 4 5 »
[1-30] จาก 4189
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจ CD๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-29
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องอัลตร้าซาวด์ เคลื่อนที่ 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-28
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงไฟฟ้าผู้ป่วย ICU แบบ 4 มอเตอร์ จำนวน 19 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-27
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าเครื่องตรวจพร้อมชุดน้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อ Novel Coronavirus (๒๐๑๙-nCOV) PCR Kit ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๖,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-26
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ด้วยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ (Complete Blood Count) และ Slide สำหรับทำเสมียร์เลือดด้วยเครื่องทำ Slide และย้อมสีอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาและส่วนประกอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ Test
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-26
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาและส่วนประกอบ จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-26
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดตรวจการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ชนิดตรวจหาแอนติเจน (SARS-CoV-2 Ag Rapid Test) จำนวน 50,000 Test
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-26
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาปฏิชีวนะ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-09-22
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-09-22
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาตา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-09-22
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาจิตเวช จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2022-09-22
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-22
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ infusion pump จำนวน 20 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-20
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจ CD๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๐๐๐ Test
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-20
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยามะเร็ง จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Pharmacy
2022-09-20
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยามะเร็ง จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Pharmacy
2022-09-20
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยามะเร็ง จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Pharmacy
2022-09-20
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจพร้อมชุดน้ำยาตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อ Novel Coronavirus (๒๐๑๙-nCOV) PCR Kit ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๖,๐๐๐ Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-14
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปฏิบัติการและอาคารผู้ป่วย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องอัลตร้าซาวด์ เคลื่อนที่ 3 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโปรแกรมพัฒนาบริหารจัดการ (Back Office) โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จำนวน 1 โปรแกรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-09
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-08
MOIT5 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-08
MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-08
MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-08
MOIT5 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565 - เดือนกันยายน 2565 ดังนี้ MOIT5 ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกรกฎาคม 2565
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-08
MOIT5 ไตรมาสที่ 4 MOIT5 1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-08
MOIT4 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-08
MOIT4 2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส 2.2 งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
พัสดุและบำรุงรักษา
2022-09-08
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081