ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง สอบถามเพิ่มเติมกลุ่มงานพัสดุ
หน้า : 1 2 3 4 5 »
[1-30] จาก 4819
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
พัสดุ
2023-05-08
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย HCI จำนวน 1 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
พัสดุ
2023-06-08
ประกาศแผน จ้างซ่อมลิฟต์โดยสารอาคาร กศน. 4 ชั้น ศูนย์แพทย์ชุมชน อบจ. เก่า จำนวน 1 งาน
พัสดุ
2023-06-07
ประกาศผู็ชนะการเสนอราคาจ้างบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) อาคารรังสีวิทยา จำนวน ๑ งาน
พัสดุ
2023-06-07
รายงานผลการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
Pharmacy
2023-06-06
ประกาศราคากลางประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ Human Papilloma Virus (HPV) จำนวน ๑๓,๐๐๐ Reportable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-06-02
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติพร้อมชุดน้ำยาตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ Human Papilloma Virus (HPV) จำนวน ๑๓,๐๐๐ Reportable ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-06-02
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาระบบทางเดินหายใจ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2023-06-01
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาระบบทางเดินหายใจ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2023-06-01
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรมจำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Pharmacy
2023-05-31
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาปฏิชีวนะ จำนวน ๖ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Pharmacy
2023-05-31
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2023-05-31
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2023-05-31
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ใบมีดสำหรับใช้ผ่าตัดตา จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)
พัสดุ
2023-05-31
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์โลหะยึดตรึงกระดูกสันหลัง ระบบ Pedicular Screw ชนิดพิเศษ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)
พัสดุ
2023-05-30
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวินิจฉัยหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แบบ 3 มิติ พร้อมหัวตรวจทางหลอดอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)
พัสดุ
2023-05-29
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Roof-Top) จำนวน ๑ งาน
พัสดุ
2023-05-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 53 รายการ
พัสดุ
2023-05-24
ประกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2023-05-24
ระกาศราคากลางเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2023-05-24
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2023-05-24
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2023-05-24
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2566
Pharmacy
2023-05-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเตรียมบล็อกพาราฟิน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)
พัสดุ
2023-05-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้ในการผ่าตัดดามกระดูก ชุดเหล็กดามกระดูกชนิดใส่ในโพรงกระดูกสะโพก,ต้นขา (PFNA) จำนวน ๑๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-05-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2566
Pharmacy
2023-05-23
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2566
Pharmacy
2023-05-23
ประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) อาคารรังสีวิทยา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุ
2023-05-19
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาเบาหวาน จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Pharmacy
2023-05-19
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาเบาหวาน จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
Pharmacy
2023-05-19
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081