ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน้า : 1 2 3 4 5 »
[1-30] จาก 1581
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจ้างบำรุงรักษาเครื่อง Fluroscopy จำนวน 1 งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-03-22
ประกาศราคากลางยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2019-03-22
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2019-03-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนไส้กรองอากาศพร้อมบำรุงรักษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-03-22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ระบบ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-03-21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 07 มี.ค. 62
พยาธิ
2019-03-21
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 22 มี.ค. 62
พยาธิ
2019-03-21
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง (13 มี.ค. 62) ลงวันที่ 15 มี.ค. 62
Pharmacy
2019-03-21
ประกาศราคากลางยา กลุ่มยาปฏิชีวนะ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2019-03-20
(ร่าง)ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาปฏิชีวนะ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2019-03-20
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจการแข็งตัวของเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พยาธิ
2019-03-20
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจพร้อมระบบวีดีทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-03-18
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาเบวหวาน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2019-03-18
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค จำนวน 67 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-03-18
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มี.ค. 62) ลงวันที่ 13 มี.ค. 62
Pharmacy
2019-03-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย (ผู้ใหญ่) ๑ ตัว จำนวน ๑ ชุด ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-03-13
ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นฝึกการฟังเสียงในร่างกาย (ผู้ใหญ่) ๑ ตัว จำนวน ๑ ชุด
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-03-13
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) จำนวน 1 งาน (39 รายการ) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-03-13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 6 มี.ค. 62
พยาธิ
2019-03-13
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารหนืดที่ใช้ผ่าตัดตา จำนวน 1,500 หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-03-13
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 1 งาน (12 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-03-13
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะอันตราย จำนวน 1 งาน (18,000 กิโลกรัม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-03-12
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติพร้อมแถบทดสอบ (Strip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พยาธิ
2019-03-12
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ แผ่นทดสอบความเข้ากันได้ของแอนติเจนและแอนติบอดีบนเม็ดเลือดแดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พยาธิ
2019-03-12
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) (อาคารังสีวิทยา) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-03-12
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 6 มี.ค. 62
พยาธิ
2019-03-11
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 11 มี.ค. 62
พยาธิ
2019-03-11
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 5 มี.ค. 62
พยาธิ
2019-03-11
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มี.ค. 62) ลงวันที่ 8 มี.ค. 62
Pharmacy
2019-03-11
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มี.ค. 62) ลงวันที่ 7 มี.ค. 62
Pharmacy
2019-03-11
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081