ลงชื่อเข้าใช้

 

  username:
  รหัสผ่าน:
   
   
 

ค้นหาเอกสารโดย :: ประเภทการจัดซื้อ และหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
หน้า : 1 2 3 4 5 »
[1-30] จาก 1697
ประกาศเรื่อง
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
เอกสารที่แนบ
ประกาศเมื่อ
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยาปฏิชีวนะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
Pharmacy
2019-06-14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยในชั้น ๑ (อาคารพยาธิวิทยาเดิม) จำนวน ๑ งาน ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-06-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เพื่อใช้ในการผ่าตัดตา จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-06-14
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาอายุรกรรม จำนวน 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2019-06-13
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเรียนนิติเวชศาสตร์ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ จำนวน ๑ งาน
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-06-12
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง (30 พ.ค. 62) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
Pharmacy
2019-06-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน 3 เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-06-11
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
พยาธิ
2019-06-10
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตาอบควบคุมอุณหภูมิ (กายอุปกรณ์) จำนวน ๑ เครื่อง ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-06-06
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตาอบควบคุมอุณหภูมิ (กายอุปกรณ์) จำนวน ๑ เครื่อง
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-06-06
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2562
พยาธิ
2019-06-06
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา วิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ค. 62) ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
Pharmacy
2019-06-06
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีและสารภูมิคุ้มกันพร้อมระบบบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3
พัสดุและบำรุงรักษา
2017-08-21
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เพื่อใช้ในการผ่าตัดถุงน้ำดีผ่านกล้อง จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-06-05
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 62) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
Pharmacy
2019-06-05
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับให้บริการทางกายอุปกรณ์ รวม 2 รายการ จำนวน 330 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-06-04
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
พยาธิ
2019-06-04
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
พยาธิ
2019-06-04
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562
พยาธิ
2019-06-04
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
พยาธิ
2019-06-04
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
พยาธิ
2019-06-04
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
พยาธิ
2019-06-04
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
พยาธิ
2019-06-04
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
พยาธิ
2019-06-04
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
พยาธิ
2019-06-04
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
พยาธิ
2019-06-04
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด ๓ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒) ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-05-31
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการจัดซื้อแก๊สทางการแพทย์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 1,032,000 ลูกบาศก์เมตร
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-05-31
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา กลุ่มยาจิตเวช จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Pharmacy
2019-05-31
การขายทอดตลาดอาคารห้องพักพยาบาล และโครงเหล็กล้อมตาข่าย
พัสดุและบำรุงรักษา
2019-05-31
หน้าหลัก  สอบ/ประกวดราคา จ.บุรีรัมย์
ศูนย์คอมพิวเตอร์'โรงพยาบาลบุรีรัมย์   โทร. 044-615002 ต่อ 2080,2081