การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ 2563

             สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ขอเชิญหน่วยงาน องค์การ และผู้ที่สนใจเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตส่งภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สนใจติดต่อรับหลักเกณฑ์และแบบกรอกประวัติ ได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดที่ WWW.NCSWT.OR.TH โทรศัพท์ 0 – 2354 – 7533 – 37 ต่อ 304 , 0 – 2354 – 6260

 

พิมพ์