สื่อเสียงเรื่องโครงการรอบรู้สู้โควิด โกอินเตอร์

ตามที่กรมอนามัย โดยกลุ่มส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นหน่วยงานหลักในการงานขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีความรอบรู้หรือทักษะ ในการเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพ ในการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 จึงได้จัดทำสื่อเสียงเรื่องโครงการรอบรู้สู่้โควิด โกอินเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสื่อเสียงดังกล่าวได้ทาง QR CODE หรือ LINK ที่ปรากฏด้านล่างนี้

ลิงค์สื่อเสียงเรื่องโครงการรอบรู้สู้โควิด โกอินเตอร์

พิมพ์