ติดต่อเรา

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  ที่อยู่ 10/1 ถนนหน้าสถานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002 โทรสาร 044611282  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://www.brh.go.th

พิมพ์