กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพบุคลากรในเครือข่ายพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงก่อความรุนแรงในอำเภอลำปลายมาศ

    เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น. กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โดย พญ.วิลาสินี แพงวงษ์ นายแพทย์ชำนาญการ เป็นวิทยากร “โครงการอบรมฟื้นฟูศักยภาพบุคลากรในเครือข่าย เพื่อพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงก่อความรุนแรงในอำเภอลำปลายมาศ ปี 2566” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตจากโรงพยาบาลลำปลายมาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตัวแทนปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนัน ตัวแทนจากสถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศ และสถานีตำรวจภูธรทะเมนชัย ทั้งหมด 75 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำปลายมาศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบทบาทหน้าที่การดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง ลดการกำเริบซ้ำ และไม่ก่อเหตุความรุนแรงต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชน

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk