ห้องตรวจอายุรกรรม

ห้องตรวจอายุรกรรม

หมายเหตุ   อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้นที่ 3

        - เบอร์โทรศัพท์ติดต่ออายุรกรรม 044-615002 ต่อ 4304 ,คลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โทร.044-615002 ต่อ 4318

- คลินิกพิเศษเฉพาะสาขา ต้องผ่านการตรวจอายุรกรรมทั่วไปก่อน จึงจะสามารถส่งเข้าคลินิกเฉพาะสาขาได้ ยกเว้นคลินิกผนัง คลินิกสูงอายุ

ข้อมูล  ณ  25  พฤษภาคม  2564

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk