ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู

หมายเหตุ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ชั้นที่ 2

       เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 4215

       ข้อมูล  ณ  วันที่  1  มกราคม  2564

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk