10-12พ.ค.นี้ เปิดฉีดวัคซีนโควิด-19 7กลุ่มเป้าหมายเฉพาะในเขตเมืองบุรีรัมย์

พิมพ์