ห้องตรวจทันตกรรม

ทันตกรรมเฉพาะทาง อาคารอำนวยการ ชั้น 3  เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002  ต่อ  3313 ,3305

  1. ทันตกรรมประดิษฐ์                                4. คลินิกการเรียนการสอนนักศึกษาทันตแพทย์ มทส. 
  2. ทันตกรรมสาธารณสุข                            5. วิทยาเอ็นโดดอนต์
  3. ทันตกรรมสำหรับเด็ก                             

หมายเหตุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน  2558 ชั้น 4 

              (รับเฉพาะตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน, คลินิกศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิโลเฟเซียล, ทันตกรรมบริทันตวิทยา, ทันตกรรมรากเทียม ,ทันตกรรมหัตถการ ,ทันตกรรมจัดฟัน)

              เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002  ต่อ  4412        

              ข้อมูล  ณ  วันที่  15  กันยายน  2565

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk