ห้องตรวจทันตกรรม

ทันตกรรมเฉพาะทาง อาคารอำนวยการ ชั้น 3  เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002  ต่อ  3313 ,3305

  1. ทันตกรรมประดิษฐ์                                4. ทันตกรรมรากเทียม                       7. ทันตกรรมหัตถการ
  2. ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเซียล   5. วิทยาเอ็นโดดอนต์
  3. ทันตกรรมสำหรับเด็ก                             6. ทันตกรรมสาธารณสุข

หมายเหตุ  อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน  2558 ชั้น 4 

              (รับเฉพาะตรวจฟัน, ถอนฟัน, อุดฟัน, ขูดหินปูน ,คลินิกศัลยกรรมช่องปาก)

              เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002  ต่อ  4412        

              ข้อมูล  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  2564

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk