ห้องตรวจตา

ห้องตรวจตา

หมายเหตุ อาคารอำนวยการ (เก่า) ชั้น 4 เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002  ต่อ  3412

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการโรคตาทั่วไป (Premium เปิดเฉพาะวันพฤหัสบดี เปิดรับบัตร เวลา 16.30-18.00 น ค่าบริการ 300/ครั้ง)

ข้อมูลคลินิกเฉพาะทาง รับ Refer (เริ่มเดิื่อนพฤศจิกายน เป็นต้นไป)

คลินิกเฉพาะทางจอประสาทตา เวลา 08.00-14.00น. วันจันทร์ (นพ.ธนิต) วันพุธ (พญ.ศรีสุดา) และวันพฤหัสบดี  (นพ.ธนิต / พญ.ศรีสุดา)

คลินิกเฉพาะทางต้อหิน วันพุธ เวลา 08.00-14.00น. (นพ.วิฑูรย์ เรืองสุขศรีวงศ์)

ในเวลาราชการ  Refer ให้โทรประสานห้องตรวจตา  นอกเวลาใช้ Line.  EYE  EMERGENCY

ข้อมูล  ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  2564

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk