ห้องตรวจตา

ห้องตรวจตา

หมายเหตุ   ห้องตรวจตา อาคารอำนวยการ (เก่า) ชั้น 4 เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002  ต่อ  3412

ข้อมูล  ณ  วันที่  15  กันยายน  2565

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk