คลินิกแผนไทย

 

หมายเหตุ อาคารแพทย์แผนไทย ด้านทิศตะวันตกของโรงพยาบาล โทร. 044-615002 ต่อ 2105

               ข้อมูล  ณ  วันที่  15 กันยายน  2565

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk