คลินิกบริการแม่และเด็ก

คลินิกบริการแม่และเด็ก

หมายเหตุ   (ฝากครรภ์รายใหม่รับทุกวัน เวลา 08:00-14.00 น.) 

                อาคารแม่และเด็ก  คลินิกฝากครรภ์ / วางแผนครอบครัว  เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 2106  / 2107

                อาคาร 4  ข้างห้องคลอด  คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 2214

 

ห้องตรวจบริการสตรีวัยเจริญพันธ์

หมายเหตุ  คลินิกวัยรุ่น  เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 1009

               คลินิกนมแม่  เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 3551-3552

               ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2565

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk