คลินิกบริการแม่และเด็ก

คลินิกบริการแม่และเด็ก

หมายเหตุ   (ฝากครรภ์รายใหม่รับทุกวัน เวลา 08:00-14.00 น.) 

                 อาคาร 4  ข้างห้องคลอด  คลินิกเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  เบอร์โทรติดต่อ 044 – 615002 ต่อ 2214

                 อาคารแม่และเด็ก ชั้น 5 คลินิกวัยรุ่น เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 1009

 อาคารแม่และเด็ก ชั้น 1 คลินิกนมแม่ เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 3552

ห้องตรวจบริการสตรีวัยเจริญพันธ์

หมายเหตุ อาคารแม่และเด็ก เบอร์โทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 2106-2107

               ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม  2564

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk