วิสัยทัศน์

เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

พิมพ์ อีเมล

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

เอกสารการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

อ่านเพิ่มเติม

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding

แบบฟอร์มแผนการดำเนินงาน วิธี E-bidding งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม

รายงานสรุปวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเง…

รายงานสรุปวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk