1. ผลการดำเนินงานสุขศึกษา

การมอบรางวัลแก่บุคลากรต้นแบบ เลิกสูบบุหร…

           ด้วยกลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ประจำปี 2562...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุห…

    กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยวิธีการนวดกดจุดสะท้อนเท้า 5 จุด เพื่อลดอาการอยากสูบบุหรี่...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขศึกษาในโร…

กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขศึกษาในโรงพยาบาล ในวันที่ 8  สิงหาคม  2562  ณ  ห้องประชุม 901  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ  โรงพยาบาลบุรีรัมย์...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเบาหวานสัญจร ปี 2562

          กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดโครงการเบาหวานสัญจร โดยเลือกผู้เข้ารับการอบรมมาจาก 3  รพ.สต. ในเขตอำเภอเมืองที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการลดละเลิกบุหรี่ในบุคลากร โดยใช้วิธ…

       กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดโครงการลดละเลิกบุหรี่ในบุคลากร โดยใช้วิธีนวดกดจุดสะท้อนเท้าบรรเทาอาการ office syndrome โรคเรื้อรังไม่ติดต่อและช่วยลดละเลิกบุหรี่ วันที่ 28...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปรับเปลี่ยนสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี…

โครงการปรับเปลี่ยนสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ผลการดำเนินงานพบว่า  หลังจากการอบรมมีผู้สามารถเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส…

โครงการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โดยใช้หลัก3อ2ส  วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์แพทย์ชุมชน3 อบจ.เก่า ด้านความรู้  ก่อนอบรมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.83   หลังอบรมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการวิ่งกับหมอ ครั้งที่ 2

กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการวิ่งกับหมอ ครั้งที่ 2  วันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2562  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง

กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง  วันที่ 18-19  พฤศจิกายน  2561 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม

งานวันเด็ก ปี 2562

กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2562  ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลบุรีรัมย์  

อ่านเพิ่มเติม
  1. กิจกรรมสุขศึกษา
Prev Next

มอบรางวัล กิจกรรมสะสมแต้ม FIT FOR FIRM ล…

กลุ่มงานสุขศึกษามอบของรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(Fit for firm) สม่ำเสมอ/สะสมแต้มได้มากที่สุดในรอบ 3 เดือน 2 ท่าน ได้แก่ 1. คุณพันธ์ทิพย์...

อ่านเพิ่มเติม

นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต9 …

          กลุ่มงานสุขศึกษา นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต9  ยืดเหยียดขยับร่างกายวันสรุปตรวจราชการรอบ2/2565  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565    

อ่านเพิ่มเติม

รณรงค์ข้ามทางม้าลาย

        กลุ่มงานสุขศึกษา   งานประชาสัมพันธ์ งานรักษาความปลอดภัย  และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม  ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”  ณ  บริเวณจุดข้ามทางม้าลาย  ...

อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนก้าวท้าใจ Season 4

กลุ่มงานสุขศึกษา  ได้ลงเชิงรุกเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์  และผู้ที่สนใจร่วมสมัครกิจกรรมก้าวท้าใจ season 4  พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี …

กลุ่มงานสุขศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานรักษาความปลอดภัย งานนิติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   และกลุ่มงานจิตเวช  ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  ปี 2565  โดยมี...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต…

          กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ ได้กิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 12...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ ปี 2565

เช้าวันนี้กลุ่มงานสุขศึกษา  ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ งานปฏิคม และงานรักษาความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ ปี 2565  เน้นย้ำการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี ตามแนวคิด Start...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมตรวจคัดกรองเชื้อCovid-19 ณ จุดตรวจ…

          กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจคัดกรองเชื้อ Covid-19  ณ  จุดตรวจ Covid-19 ข้างโรงยิมรักษ์สุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ …

        กลุ่มงานสุขศึกษา  งานประชาสัมพันธ์ และ งานปฏิคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ปลอดภัยช่วง 7...

อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนประชาชนและบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัม…

          กลุ่มงานสุขศึกษา  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมกับชมรมแอโรบิค โรงพยาบาลบุรีรัมย์  จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยการเต้นแอโรบิคแก่ประชาชนและบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์  จึงขอเชิญชวนประชาชนและบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ทุกท่าน ร่วมเต้นแอโรบิค  ทุกวันจันทร์ –...

อ่านเพิ่มเติม

เปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยการเต้นแอโ…

        กลุ่มงานสุขศึกษา  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมกับชมรมแอโรบิค โรงพยาบาลบุรีรัมย์  จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยการเต้นแอโรบิคแก่ประชาชนและบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์  โดยได้ทำพิธีเปิดโครงการเต้นแอโรบิค...

อ่านเพิ่มเติม

รณรงค์วันเอดส์โลก 2564

เนื่องในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี   เป็นวันเอดส์โลก  กลุ่มงานสุขศึกษา งานประชาสัมพันธ์  และงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลบุรีรัมย์  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้คำขวัญ "ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์...

อ่านเพิ่มเติม

โพส Facebook ชื่นชม กิจกรรมเชิญผู้ที่ไม่…

เพจบุรีรัมย์ เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว  ได้โพสชื่นชม กิจกรรมเชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยออกนอกพื้นที่โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564   "กลุ่มงานสุขศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย…

กลุ่มงานสุขศึกษา งานรักษาความปลอดภัย และงานประชาสัมพันธ์ ลงเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มารับบริการ  ตามนโยบายของทางโรงพยาบาล งดเยี่ยม งดเฝ้าไข้ทุกกรณี  ให้เฝ้าได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น รวมถึงได้เชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ พร้อมแนะนำให้ป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19 ...

อ่านเพิ่มเติม

บริการแจกคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

กลุ่มงานสุขศึกษา  บริการแจกคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับวัคซีน  การดูแลตนเองหลังรับวัคซีนแก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  ณ จุดบริการที่ 5  อาคารอำนวยการ  และ  บริเวณโรงยิมรักษ์สุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี …

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กลุ่มงานสุขศึกษา งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานปฏิคม กลุ่มงานจิตเวชร่วมกันจัดงาน “วันงดสูบบุหรี่โลก” โดยมี...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมใส่โปสเตอร์ความรู้โรคและภัยสุขภาพ…

กลุ่มงานสุขศึกษา มีกิจกรรมเปลี่ยนโปสเตอร์ความรู้ตามลิฟต์ต่างๆ ภายในพื้นที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์    โดยเปลี่ยนทุก 2 เดือน โดยเน้นความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพตามฤดูกาล  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมลงเชิงรุกส่งเสริมการป้องกันเชื้อ …

กลุ่มงานสุขศึกษาลงเชิงรุก ให้ความรู้และแจกแผ่นพับแก่ประชาชนและผู้มารับบริการ ตามจุดต่างๆในพื้นที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์  เพื่อป้องกันเชื้อ Covid-19  โดยเน้นในเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย 100% การล้างมือบ่อยๆ และการเว้นระยะห่าง 1...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต…

กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ ได้กิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในวันที่ 7 เมษายน...

อ่านเพิ่มเติม

มอบรางวัล กิจกรรมสะสมแต้ม fit for firm ล…

กลุ่มงานสุขศึกษา มอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (fit for firm   ล่ารางวัล)   สะสมแต้มครบ 3 เดือน  ผู้ที่สะสมแต้มได้มากที่สุดและได้รับรางวัล...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ ปี 2564

กลุ่มงานสุขศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี เนื่องในวันวาเลนไทน์ ภายใต้   แนวคิด ‘New Normal New Safe SEX’...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันเชื้อโควิด-19 และ…

    กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19 และการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก ให้กับประชาชนผู้มารับบริการ ณ อาคารศาลาพักญาติ  อาคารศัลยกรรม  และอาคารอายุรกรรม1  ทุกวันพุธและวันศุกร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเปิดศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellne…

กลุ่มงานสุขศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) ในวันที่  9 ตุลาคม 2563 ณ อาคารตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบุรีรัมย์...

อ่านเพิ่มเติม

: ขอเชิญชวนร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค โ…

กลุ่มงานสุขศึกษาขอร่วมสร้างสุขภาพดี แข็งแรงแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์และประชาชนทั่วไป โดยเชิญชวนร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา17.00-18.00น ณ บริเวณขั้น1 แฟลต10 โดยชมรมแอโรบิค โรงพยาบาลบุรีรัมย์...

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนร่วมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการออกก…

กลุ่มงานสุขศึกษาขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมสร้างสุขภาพที่ดีออกกำลังกายในกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(fit for firm) โดยเป็นกิจกรรมเต้นแอโรบิค สลับกับบาสโลบ หมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์ ทุกวันพุธ เวลา 13.30-15.00...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2564

กลุ่มงานสุขศึกษาได้ร่วมกิจกรรมวันล้างมือโลกกับหน่วยงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ(IC)  โดยมีนายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 15  ตุลาคม  2563 ณ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2564

กลุ่มงานสุขศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติกับกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  ในวันที่   21 ตุลาคม  2563  โดยได้รับมอบหมายในการจัดบอร์ดนิทรรศการวันพยาบาลแห่งชาติ ดูแลเครื่องเสียง  และดำเนินกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล  ภายในงานมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น  การรับบริจาคอวัยวะ ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563

          กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563  ในวันที่ 29 พฤษภาคม  2563  โดยร่วมกับงานประชาสัมพันธ์   กลุ่มงานปฏิคม  ...

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตสื่อวิดีโอ super spreader หยุดเชื้อ…

กลุ่มงานสุขศึกษาได้ผลิตสื่อวิดีโอ super spreader  หยุดเชื้อ เพื่อชาติ  โดยได้จัดเผยแพร่ทางช่องยูทูป กลุ่มงานสุขศึกษา  โรงพยาบาลบุรีรัมย์   

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตสื่อวิดีโอท่าออกกำลังกายด้วยวิธีแอโร…

กลุ่มงานสุขศึกษาได้ผลิตสื่อวิดีโอ ท่าออกกำลังกายด้วยวิธีแอโรบิคพื้นฐาน 9 ท่า  โดยได้จัดเผยแพร่ทางช่องยูทูป กลุ่มงานสุขศึกษา  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมตรวจคัดกรองไข้ป้องกันเชื้อไวรัสโค…

กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมให้บริการคัดกรองอุณหภูมิแก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ  ตามจุดทางเข้าอาคารต่างๆของโรงพยาบาลร่วมกับกลุ่มภารกิจด้านบริการ  ซึ่งมีทั้งหมด 12 จุด   ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์  โดยกลุ่มงานสุขศึกษาคัดกรองอุณหภูมิประจำจุดหลังบันไดเลื่อนทางเข้าห้องฉุกเฉิน  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ไวรัสโคโรนา

     กลุ่มงานสุขศึกษา  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019  ในวันที่ 31 มกราคม  2563 ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 2562

          เนื่องด้วยวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์  ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตรายเนื่องในวันเทศ…

     กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ จัดกิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตราย เนื่องในวันเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563  ในวันที่...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเติมแผ่นพับในโรงพยาบาล

         กลุ่มงานสุขศึกษาจัดกิจกรรมเติมแผ่นพับความรู้โรคต่างๆในกล่องใส่แผ่นพับตามward ต่างๆในพื้นที่โรงพยาบาล    ทุกวันจันทร์  เวลา  13.30 – 15.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk