1. ผลการดำเนินงานสุขศึกษา

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และเสริ…

วันที่ 3 มีนาคม 2566 กลุ่มงานสุขศึกษาจัด ‘โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่บุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ที่มีดัชนีมวลกายเกิน’ โดยมีวิทยากร นพ.อัครวัฒน์ เพียวพงภควัต รองนายแพทย๋สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เ…

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 กลุ่มงานสุขศึกษาจัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิก บุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์  มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสารพิษในควันบุหรี่ ...

อ่านเพิ่มเติม

การมอบรางวัลแก่บุคลากรต้นแบบ เลิกสูบบุหร…

           ด้วยกลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ประจำปี 2562...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุห…

    กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยวิธีการนวดกดจุดสะท้อนเท้า 5 จุด เพื่อลดอาการอยากสูบบุหรี่...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขศึกษาในโร…

กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขศึกษาในโรงพยาบาล ในวันที่ 8  สิงหาคม  2562  ณ  ห้องประชุม 901  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ  โรงพยาบาลบุรีรัมย์...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเบาหวานสัญจร ปี 2562

          กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดโครงการเบาหวานสัญจร โดยเลือกผู้เข้ารับการอบรมมาจาก 3  รพ.สต. ในเขตอำเภอเมืองที่ควบคุมน้ำตาลไม่ได้...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการลดละเลิกบุหรี่ในบุคลากร โดยใช้วิธ…

       กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดโครงการลดละเลิกบุหรี่ในบุคลากร โดยใช้วิธีนวดกดจุดสะท้อนเท้าบรรเทาอาการ office syndrome โรคเรื้อรังไม่ติดต่อและช่วยลดละเลิกบุหรี่ วันที่ 28...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการปรับเปลี่ยนสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี…

โครงการปรับเปลี่ยนสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ผลการดำเนินงานพบว่า  หลังจากการอบรมมีผู้สามารถเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส…

โครงการสร้างเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน โดยใช้หลัก3อ2ส  วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์แพทย์ชุมชน3 อบจ.เก่า ด้านความรู้  ก่อนอบรมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.83   หลังอบรมคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการวิ่งกับหมอ ครั้งที่ 2

กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการวิ่งกับหมอ ครั้งที่ 2  วันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2562  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง

กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกิจกรรมโครงการหมอชวนวิ่ง  วันที่ 18-19  พฤศจิกายน  2561 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม

งานวันเด็ก ปี 2562

กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2562  ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลบุรีรัมย์  

อ่านเพิ่มเติม
  1. กิจกรรมสุขศึกษา
Prev Next

รณรงค์วันวาเลนไทน์ ปี 2566

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566  กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานปฏิคม งานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันวาเลนไทน์ ซึ่งถือเป็นช่วงเทศกาลแห่งความรัก โดยมีคำขวัญในปีนี้ คือ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต…

     วันที่ 27 ธันวาคม 2565 กลุ่มงานสุขศึกษา  กลุ่มงานปฏิคม  งานประชาสัมพันธ์ และงานรักษาความปลอดภัย...

อ่านเพิ่มเติม

รณรงค์เนื่องใน “วันเอดส์โลก 2565”

เช้านี้กลุ่มงานสุขศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานปฏิคม งานรักษาความปลอดภัย และงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเดินรณรงค์เนื่องใน “วันเอดส์โลก 2565” (World AIDS...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง…

วันที่ 30 กันยายน 2565 กลุ่มงานสุขศึกษา รพ.บุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมแสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง...

อ่านเพิ่มเติม

ให้ความรู้และสอนออกกำลังกาย ในงานนิทรรศก…

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565  กลุ่มานสุขศึกษาสอนการออกกำลังกายสำหรับประชาชน และนำออกกำลังกายง่ายๆในงาน ‘นิทรรศการโครงการแสงนำใจใทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่นป้องกันอัมพาต...

อ่านเพิ่มเติม

มอบรางวัล กิจกรรมสะสมแต้ม FIT FOR FIRM ล…

กลุ่มงานสุขศึกษามอบของรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(Fit for firm) สม่ำเสมอ/สะสมแต้มได้มากที่สุดในรอบ 3 เดือน 2 ท่าน ได้แก่ 1. คุณพันธ์ทิพย์...

อ่านเพิ่มเติม

นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต9 …

          กลุ่มงานสุขศึกษา นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต9  ยืดเหยียดขยับร่างกายวันสรุปตรวจราชการรอบ2/2565  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565    

อ่านเพิ่มเติม

รณรงค์ข้ามทางม้าลาย

        กลุ่มงานสุขศึกษา   งานประชาสัมพันธ์ งานรักษาความปลอดภัย  และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม  ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”  ณ  บริเวณจุดข้ามทางม้าลาย  ...

อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนก้าวท้าใจ Season 4

กลุ่มงานสุขศึกษา  ได้ลงเชิงรุกเชิญชวนบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์  และผู้ที่สนใจร่วมสมัครกิจกรรมก้าวท้าใจ season 4  พิชิต 100 วัน 100 แต้มสุขภาพ ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี …

กลุ่มงานสุขศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานรักษาความปลอดภัย งานนิติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   และกลุ่มงานจิตเวช  ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  ปี 2565  โดยมี...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต…

          กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ ได้กิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 12...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ ปี 2565

เช้าวันนี้กลุ่มงานสุขศึกษา  ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ งานปฏิคม และงานรักษาความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ ปี 2565  เน้นย้ำการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี ตามแนวคิด Start...

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมตรวจคัดกรองเชื้อCovid-19 ณ จุดตรวจ…

          กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจคัดกรองเชื้อ Covid-19  ณ  จุดตรวจ Covid-19 ข้างโรงยิมรักษ์สุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ …

        กลุ่มงานสุขศึกษา  งานประชาสัมพันธ์ และ งานปฏิคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ปลอดภัยช่วง 7...

อ่านเพิ่มเติม

เชิญชวนประชาชนและบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัม…

          กลุ่มงานสุขศึกษา  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมกับชมรมแอโรบิค โรงพยาบาลบุรีรัมย์  จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยการเต้นแอโรบิคแก่ประชาชนและบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์  จึงขอเชิญชวนประชาชนและบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ทุกท่าน ร่วมเต้นแอโรบิค  ทุกวันจันทร์ –...

อ่านเพิ่มเติม

เปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยการเต้นแอโ…

        กลุ่มงานสุขศึกษา  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมกับชมรมแอโรบิค โรงพยาบาลบุรีรัมย์  จัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพโดยการเต้นแอโรบิคแก่ประชาชนและบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์  โดยได้ทำพิธีเปิดโครงการเต้นแอโรบิค...

อ่านเพิ่มเติม

รณรงค์วันเอดส์โลก 2564

เนื่องในวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี   เป็นวันเอดส์โลก  กลุ่มงานสุขศึกษา งานประชาสัมพันธ์  และงานรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลบุรีรัมย์  ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้คำขวัญ "ยุติความเหลื่อมล้ำ ยุติเอดส์...

อ่านเพิ่มเติม

โพส Facebook ชื่นชม กิจกรรมเชิญผู้ที่ไม่…

เพจบุรีรัมย์ เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว  ได้โพสชื่นชม กิจกรรมเชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยออกนอกพื้นที่โรงพยาบาล เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564   "กลุ่มงานสุขศึกษา...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย…

กลุ่มงานสุขศึกษา งานรักษาความปลอดภัย และงานประชาสัมพันธ์ ลงเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มารับบริการ  ตามนโยบายของทางโรงพยาบาล งดเยี่ยม งดเฝ้าไข้ทุกกรณี  ให้เฝ้าได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น รวมถึงได้เชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ พร้อมแนะนำให้ป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19 ...

อ่านเพิ่มเติม

บริการแจกคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

กลุ่มงานสุขศึกษา  บริการแจกคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับวัคซีน  การดูแลตนเองหลังรับวัคซีนแก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  ณ จุดบริการที่ 5  อาคารอำนวยการ  และ  บริเวณโรงยิมรักษ์สุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี …

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กลุ่มงานสุขศึกษา งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานปฏิคม กลุ่มงานจิตเวชร่วมกันจัดงาน “วันงดสูบบุหรี่โลก” โดยมี...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมใส่โปสเตอร์ความรู้โรคและภัยสุขภาพ…

กลุ่มงานสุขศึกษา มีกิจกรรมเปลี่ยนโปสเตอร์ความรู้ตามลิฟต์ต่างๆ ภายในพื้นที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์    โดยเปลี่ยนทุก 2 เดือน โดยเน้นความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพตามฤดูกาล  

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมลงเชิงรุกส่งเสริมการป้องกันเชื้อ …

กลุ่มงานสุขศึกษาลงเชิงรุก ให้ความรู้และแจกแผ่นพับแก่ประชาชนและผู้มารับบริการ ตามจุดต่างๆในพื้นที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์  เพื่อป้องกันเชื้อ Covid-19  โดยเน้นในเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย 100% การล้างมือบ่อยๆ และการเว้นระยะห่าง 1...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต…

กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ ได้กิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ในวันที่ 7 เมษายน...

อ่านเพิ่มเติม

มอบรางวัล กิจกรรมสะสมแต้ม fit for firm ล…

กลุ่มงานสุขศึกษา มอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (fit for firm   ล่ารางวัล)   สะสมแต้มครบ 3 เดือน  ผู้ที่สะสมแต้มได้มากที่สุดและได้รับรางวัล...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ ปี 2564

กลุ่มงานสุขศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี เนื่องในวันวาเลนไทน์ ภายใต้   แนวคิด ‘New Normal New Safe SEX’...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์การป้องกันเชื้อโควิด-19 และ…

    กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19 และการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก ให้กับประชาชนผู้มารับบริการ ณ อาคารศาลาพักญาติ  อาคารศัลยกรรม  และอาคารอายุรกรรม1  ทุกวันพุธและวันศุกร์ ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมเปิดศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellne…

กลุ่มงานสุขศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์สุขภาพดีวัยทำงาน (Wellness Center) ในวันที่  9 ตุลาคม 2563 ณ อาคารตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบุรีรัมย์...

อ่านเพิ่มเติม

: ขอเชิญชวนร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค โ…

กลุ่มงานสุขศึกษาขอร่วมสร้างสุขภาพดี แข็งแรงแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์และประชาชนทั่วไป โดยเชิญชวนร่วมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา17.00-18.00น ณ บริเวณขั้น1 แฟลต10 โดยชมรมแอโรบิค โรงพยาบาลบุรีรัมย์...

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนร่วมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยการออกก…

กลุ่มงานสุขศึกษาขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ร่วมสร้างสุขภาพที่ดีออกกำลังกายในกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(fit for firm) โดยเป็นกิจกรรมเต้นแอโรบิค สลับกับบาสโลบ หมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์ ทุกวันพุธ เวลา 13.30-15.00...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2564

กลุ่มงานสุขศึกษาได้ร่วมกิจกรรมวันล้างมือโลกกับหน่วยงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ(IC)  โดยมีนายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 15  ตุลาคม  2563 ณ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2564

กลุ่มงานสุขศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติกับกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  ในวันที่   21 ตุลาคม  2563  โดยได้รับมอบหมายในการจัดบอร์ดนิทรรศการวันพยาบาลแห่งชาติ ดูแลเครื่องเสียง  และดำเนินกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล  ภายในงานมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น  การรับบริจาคอวัยวะ ...

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563

          กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563  ในวันที่ 29 พฤษภาคม  2563  โดยร่วมกับงานประชาสัมพันธ์   กลุ่มงานปฏิคม  ...

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตสื่อวิดีโอ super spreader หยุดเชื้อ…

กลุ่มงานสุขศึกษาได้ผลิตสื่อวิดีโอ super spreader  หยุดเชื้อ เพื่อชาติ  โดยได้จัดเผยแพร่ทางช่องยูทูป กลุ่มงานสุขศึกษา  โรงพยาบาลบุรีรัมย์   

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตสื่อวิดีโอท่าออกกำลังกายด้วยวิธีแอโร…

กลุ่มงานสุขศึกษาได้ผลิตสื่อวิดีโอ ท่าออกกำลังกายด้วยวิธีแอโรบิคพื้นฐาน 9 ท่า  โดยได้จัดเผยแพร่ทางช่องยูทูป กลุ่มงานสุขศึกษา  โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk