กิจกรรมจัดรายการวิทยุ

กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดรายการวิทยุที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์  ระบบ FM. 101.75 MHz  ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 10.00-11.00 น.  และจัดรายการวิทยุทางสถานี  Health  station   ระบบ FM. 95.75 MHz ในวันจันทร์เวลา 12.00 – 13.00 น.  และวันอังคาร  เวลา 10.00 – 11.00 น.  โดยเนื้อหาในรายการเป็นสาระน่ารู้ต่างๆ  เรื่องราวเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ การแนะนำให้ประชาชนปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี  และประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโรงพยาบาลบุรีรัมย์

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk