กิจกรรมวันผู้ป่วยประคับประคองสากล(Palliative Care)

 กลุ่มงานสุขศึกษาได้ร่วมกิจกรรมวันผู้ป่วยประคับประคองสากลกับศูนย์ดูแลผู้ป่วยประคับประคอง (Palliative Care)  ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562  ณ  ศาลาเรือนพักญาติ   ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยในช่วงสุดท้ายของชีวิต  การดูสื่อวิดีทัศน์  การตอบคำถามชิงรางวัล   การทำบุญโรงทาน   เป็นต้น

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk