กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ

       กลุ่มงานสุขศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติกับกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  ในวันที่   21 ตุลาคม  2562  โดยได้รับมอบหมายในการจัดบอร์ดนิทรรศการโรคและภัยสุขภาพ  และจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นให้กับเจ้าหน้าที่และญาติผู้มารับบริการ   ภายในงานมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น  กิจกรรมตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า  กิจกรรมแจกแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ  และมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย  โดยได้รับความร่วมมือจากสหวิชาชีพและองค์กรหลายภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมาร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk