กิจกรรมสอนสุขศึกษาที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเด็ก

กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดกิจกรรมสอนสุขศึกษาที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอกเด็ก  ทุกวันศุกร์     เวลา 08.30 – 09.00 น.  โดยภายในกิจกรรมมีสาระเรื่องโรคและภัยสุขภาพของเด็ก  โรคระบาดในเด็ก  โรคตามฤดูกาลในเด็ก ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานเพื่อให้มีสุขภาพดี  เป็นต้น

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk