กิจกรรมออกกำลังกายคลินิกเบาหวาน

กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้กับผู้รับบริการ  ณ  คลินิกเบาหวาน  ทุกวันจันทร์  เวลา  08.30 - 09.00 น. 

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk