กิจกรรม morning talk

           กลุ่มงานสุขศึกษาจัดกิจกรรม Morning talk โดยเป็นกิจกรรมแบ่งปันความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพและกิจกรรมออกกำลังกายยืดเหยียดของบุคลากรภายในกลุ่มงานสุขศึกษา  โดยจัดกิจกรรมทุกวันจันทร์  เวลา  09.00 - 09.30 น.

 

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk