กิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตรายเนื่องในวันเทศกาลปีใหม่ 2563

     กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ จัดกิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตราย เนื่องในวันเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563  ในวันที่ 25  ธันวาคม 2562  มีกิจกรรมเดินรณรงค์รอบพื้นที่โรงพยาบาล  แจกสติ๊กเกอร์/แผ่นพับรณรงค์เมาไม่ขับ   ให้ความรู้เรื่องอุบัติเหตุ ภายใต้คำขวัญ “ขับรถมีน้ำใจ  รักษาวินัยจราจร” โดยได้รับเกียรติจากคุณนวลทิพย์  ธีระเดชากุล รองหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลและหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม  

 

 

     

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk