กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก ประจำปี 2562

          เนื่องด้วยวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลกร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์   กลุ่มงานสุขศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562  โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์รอบโรงพยาบาล  แจกแผ่นพับโรคเอดส์  แจกถุงยางอนามัย  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  สาธิตวิธีการใส่ถุงยาง และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย ณ บริเวณศาลาพักญาติ  โดยมีแนวคิดการรณรงค์วันเอดส์โลกปี 2562 คือ  Communities  make  the  difference :  รวมพลังชุมชนยุติเอดส์

 

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk