กิจกรรมตรวจคัดกรองไข้ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมให้บริการคัดกรองอุณหภูมิแก่เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ  ตามจุดทางเข้าอาคารต่างๆของโรงพยาบาลร่วมกับกลุ่มภารกิจด้านบริการ  ซึ่งมีทั้งหมด 12 จุด   ในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์  โดยกลุ่มงานสุขศึกษาคัดกรองอุณหภูมิประจำจุดหลังบันไดเลื่อนทางเข้าห้องฉุกเฉิน  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk