กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2563

          กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2563  ในวันที่ 29 พฤษภาคม  2563  โดยร่วมกับงานประชาสัมพันธ์   กลุ่มงานปฏิคม   กลุ่มงานจิตเวช  และบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์   โดยรณรงค์ให้ประชาชนเห็นอันตรายและโทษของบุหรี่ต่อสุขภาพ  โดยมุ่งเน้นให้พื้นที่โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100%  และเสริมแรงให้บุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่ให้ได้  ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์  เป็นผู้กล่าวให้โอวาท  และมอบเสื้อ “คน รพ. Strong ไม่สูบ”เพื่อกระตุ้นเตือน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการฯ

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk