กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ปี 2564

กลุ่มงานสุขศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติกับกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  ในวันที่   21 ตุลาคม  2563  โดยได้รับมอบหมายในการจัดบอร์ดนิทรรศการวันพยาบาลแห่งชาติ ดูแลเครื่องเสียง  และดำเนินกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล  ภายในงานมีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น  การรับบริจาคอวัยวะ  บริการน้ำสมุนไพรและอาหารว่างแก่ญาติผู้ป่วยและผู้มารับบริการโรงพยาบาลบุรีรัมย์   โดยได้รับความร่วมมือจากสหวิชาชีพและองค์กรทั้งภายในและภายนอกมาร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้

 

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk