กิจกรรมวันล้างมือโลก ประจำปี 2564

กลุ่มงานสุขศึกษาได้ร่วมกิจกรรมวันล้างมือโลกกับหน่วยงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ(IC)  โดยมีนายแพทย์ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 15  ตุลาคม  2563 ณ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย ซึ่งภายในกิจกรรมมีการแนะนำการล้างมืออย่างถูกวิธี 7  ขั้นตอน  มีกิจกรรมประกวดล้างมือชิงรางวัลมากมาย  และมีกิจกรรมเดินรณรงค์ล้างมือในหน่วยงานต่างๆที่ต้องดูแลผู้ป่วยทั่วทั้งโรงพยาบาล

พิมพ์