กิจกรรมรณรงค์การป้องกันเชื้อโควิด-19 และโรคไข้เลือดออก

    กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19 และการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออก ให้กับประชาชนผู้มารับบริการ ณ อาคารศาลาพักญาติ  อาคารศัลยกรรม  และอาคารอายุรกรรม1  ทุกวันพุธและวันศุกร์  เวลา  09.00 - 10.30 น.

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk