มอบรางวัล กิจกรรมสะสมแต้ม fit for firm ล่ารางวัล ครบ 3 เดือน

กลุ่มงานสุขศึกษา มอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (fit for firm  

ล่ารางวัล)   สะสมแต้มครบ 3 เดือน  ผู้ที่สะสมแต้มได้มากที่สุดและได้รับรางวัล  มีดังนี้

    สำนักงานชั้น 8  มี 3 ท่าน ได้แก่

  1.  นางสาวพันธ์ทิพย์  รัตน์ปฐมฤกษ์         หน่วยงาน        บริหารทั่วไป(ธุรการ)
  2.  นางธนพร     สิริรุ่งวนิช                     หน่วยงาน        บัญชี
  3.  นางสาวสุรีรัตน์    คงสมสุด                หน่วยงาน        พัสดุ

     สำนักงานชั้น 7  มี 1  ท่าน  ได้แก่

  1. นางสุณี   ชาติรัมย์                            หน่วยงาน          กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk