กิจกรรมลงเชิงรุกส่งเสริมการป้องกันเชื้อ covid-19

กลุ่มงานสุขศึกษาลงเชิงรุก ให้ความรู้และแจกแผ่นพับแก่ประชาชนและผู้มารับบริการ ตามจุดต่างๆในพื้นที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์  เพื่อป้องกันเชื้อ Covid-19  โดยเน้นในเรื่องการสวมใส่หน้ากากอนามัย 100% การล้างมือบ่อยๆ และการเว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk