กิจกรรมใส่โปสเตอร์ความรู้โรคและภัยสุขภาพตามลิฟต์

กลุ่มงานสุขศึกษา มีกิจกรรมเปลี่ยนโปสเตอร์ความรู้ตามลิฟต์ต่างๆ ภายในพื้นที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์    โดยเปลี่ยนทุก 2 เดือน โดยเน้นความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพตามฤดูกาล

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk