กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2564

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กลุ่มงานสุขศึกษา งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานปฏิคม กลุ่มงานจิตเวชร่วมกันจัดงาน “วันงดสูบบุหรี่โลก” โดยมี นพ.ภูวดล กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์  นพ.นรินทร์ จินดาเวช ประธานองค์กรปลอดบุหรี่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ พญ.ภัคภร ปรีฐนัทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ พญ.วันรวี พิมพ์รัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพกับทีมงาน และทีมงานได้ร่วมกันเดินรณรงค์ในเขตพื้นที่โรงพยาบาล พร้อมทั้งได้แจกสติ๊กเกอร์ แจกแผ่นพับรณรงค์งดสูบบุหรี่ โดยเน้นให้พื้นที่โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100%  และได้ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ ณ บริเวณเรือนพักญาติ พร้อมกับตอบปัญหาชิงรางวัลมากมาย โดยมีคำขวัญรณรงค์ปีนี้คือ ‘เลิกสูบ ลดเสี่ยง คุณทำได้’

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk