บริการแจกคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

กลุ่มงานสุขศึกษา  บริการแจกคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการรับวัคซีน  การดูแลตนเองหลังรับวัคซีนแก่ผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  ณ จุดบริการที่ 5  อาคารอำนวยการ  และ  บริเวณโรงยิมรักษ์สุขภาพ

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk