กิจกรรมเชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยออกนอกพื้นที่โรงพยาบาล

กลุ่มงานสุขศึกษา งานรักษาความปลอดภัย และงานประชาสัมพันธ์ ลงเชิงรุกเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้มารับบริการ  ตามนโยบายของทางโรงพยาบาล งดเยี่ยม งดเฝ้าไข้ทุกกรณี  ให้เฝ้าได้เฉพาะผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น รวมถึงได้เชิญผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยออกนอกพื้นที่ พร้อมแนะนำให้ป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด-19  ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย100%  หมั่นล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่าง และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk