กิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2565

        กลุ่มงานสุขศึกษา  งานประชาสัมพันธ์ และ งานปฏิคมฯ ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ปลอดภัยช่วง 7 วันอันตราย  29 ธันวาคม 2564  - 4 มกราคม  2565  ในหัวข้อการรณรงค์ "สวมหมวก ใส่แมส ไม่เมา" ลดเจ็บ - ตายจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ภายใต้คำขวัญ 3 ม. "สวมหมวก ใส่แมส ไม่เมา" โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์รอบพื้นที่โรงพยาบาล  แจกแผ่นพับ , สติ๊กเกอร์ รณรงค์อุบัติเหตุ

พิมพ์