ร่วมตรวจคัดกรองเชื้อCovid-19 ณ จุดตรวจ Covid-19 ข้างโรงยิมรักษ์สุขภาพ

          กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจคัดกรองเชื้อ Covid-19  ณ  จุดตรวจ Covid-19 ข้างโรงยิมรักษ์สุขภาพ

พิมพ์