กิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ ปี 2565

เช้าวันนี้กลุ่มงานสุขศึกษา  ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ งานปฏิคม และงานรักษาความปลอดภัย จัดกิจกรรมรณรงค์วันวาเลนไทน์ ปี 2565  เน้นย้ำการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี ตามแนวคิด Start Safe SEX, Use Condom: รักปลอดภัยเริ่มที่ “ถุงยางอนามัย” โดยได้เดินรณรงค์รอบพื้นที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ พร้อมทั้งแจกสติ๊กเกอร์  แจกแผ่นพับ  และแจกถุงยางอนามัยให้แก่ผู้รับบริการและบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์

พิมพ์