กิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

          กลุ่มงานสุขศึกษาร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ ได้กิจกรรมรณรงค์ 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ในวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์รอบพื้นที่โรงพยาบาล แจกสติ๊กเกอร์/แผ่นพับ รณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ "ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ" รวมถึงมาตรการ 3 ด 3 ม  ดังนี้

3 ด  ได้แก่  ด่านตัวเอง , ด่านครอบครัว , ด่านชุมชน

3 ม  ได้แก่  เมาไม่ขับ , สวมหมวกกันน็อก , สวมใส่แมส

และรณรงค์กระตุ้นให้กลุ่ม 608  มารับวัคซีน Covid-19

 

 

พิมพ์