กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565

กลุ่มงานสุขศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานรักษาความปลอดภัย งานนิติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์   และกลุ่มงานจิตเวช  ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก  ปี 2565  โดยมี นพ.ภูวดล  กิตติวัฒนาสาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม และมีคณะผู้บริหาร  คณะทำงานองค์กรปลอดบุหรี่ รพ.บุรีรัมย์  ร่วมกิจกรรม  ท่าน ผอ. ให้เกียรติติดป้ายพื้นที่โรงพยาบาลปลอดบุหรี่  ทีมงานได้ให้ความรู้แก่ผู้มารับบริการ ณ บริเวณศูนย์อาหาร รพ.บุรีรัมย์ พร้อมกับตอบปัญหาชิงรางวัลมากมาย ภายใต้คำขวัญรณรงค์ปีนี้คือ ‘บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อม’ รวมทั้งได้ร่วมกันเดินรณรงค์ในเขตพื้นที่โรงพยาบาล แจกสติ๊กเกอร์ แจกแผ่นพับรณรงค์งดสูบบุหรี่ โดยเน้นให้พื้นที่โรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ 100% 

พิมพ์