รณรงค์ข้ามทางม้าลาย

        กลุ่มงานสุขศึกษา   งานประชาสัมพันธ์ งานรักษาความปลอดภัย  และกลุ่มงานเวชกรรมสังคม  ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้”  ณ  บริเวณจุดข้ามทางม้าลาย   ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   เน้นย้ำประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ให้ข้ามทางม้าลายทุกครั้ง   รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้ผู้ใช้รถใช้ถนนหยุดรถทางม้าลาย - ลดความเร็วเขตชุมชน/เขตพื้นที่โรงพยาบาล   และแจกสติ๊กเกอร์ข้ามทางม้าลายให้กับประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาล

 

 

พิมพ์