นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต9 ยืดเหยียด

          กลุ่มงานสุขศึกษา นำคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต9  ยืดเหยียดขยับร่างกายวันสรุปตรวจราชการรอบ2/2565  ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565

 

 

พิมพ์