มอบรางวัล กิจกรรมสะสมแต้ม FIT FOR FIRM ล่ารางวัล ครบ 3 เดือน

กลุ่มงานสุขศึกษามอบของรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(Fit for firm) สม่ำเสมอ/สะสมแต้มได้มากที่สุดในรอบ 3 เดือน 2 ท่าน ได้แก่
1. คุณพันธ์ทิพย์ รัตน์ปฐมฤกษ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(ธุรการ)
2. คุณปราณี ชาติครบุรี กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
พบกับกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(Fit for firm) ได้ทุกวันพุธ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานชั้น 8 อาคารเฉลินพระเกียรติฯ
 
 
 
 
 
 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk