ติดต่อเรา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 โรงพยาบาลบุรีรัมย์

วันเวลาการให้บริการ  8.00-16.00 จันทร์-ศุกร์

 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

เบอร์โทรศัพท์  044-615002 ต่อ 4710

พิมพ์