สงกรานต์ 2565

"สงกรานต์ 2565" เล่นน้ำ-ร่วมงานเสร็จ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 3 ข้อ สำคัญมาก

"สงกรานต์ 2565" เล่นน้ำ-ร่วมงานเสร็จ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 3 ข้อ สำคัญมาก
 

 "สงกรานต์ 2565" ปีนี้สามารถจัดได้ แต่เน้นเรื่องประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำ แต่หากจัดสันทนาการ ต้องขออนุญาตเพราะมีคนมาร่วมงาน ในส่วนของระหว่างช่วงงานสงกรานต์ อนุญาตให้เล่นน้ำได้ตามประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ  โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขปลีกย่อยที่ควรรู้ ดังต่อไปนี้

 

พื้นที่เล่นน้ำได้ : จากมติ ศบค. ระบุว่า พื้นที่จัดงานสงกรานต์ที่มีการจัดเตรียมสถานที่และควบคุมกำกับ สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ คือ

 อนุญาตให้เล่นน้ำ และจัดกิจกรรมตามประเพณี เช่น รดน้ำดำหัว สรงน้ำพระ การละเล่น

  • การแสดงทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ขบวนแห่ การแสดงดนตรี

 

"สงกรานต์ 2565" เล่นน้ำ-ร่วมงานเสร็จ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 3 ข้อ สำคัญมาก

 

 

 

ข้อกำหนดสำคัญในพื้นที่เล่นน้ำได้

 ต้องปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting และมีการกำกับอย่างเคร่งครัด

  • กำหนดช่องทางเข้า-ออกจากงาน จัดจุดคัดกรอง และควบคุมความหนาแน่นในพื้นที่จัดงาน (1 ต่อ 4 ตารางเมตร)
  • ผู้ร่วมงานต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา พกเจลแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง ตลอดเวลาที่ร่วมงาน

 

สิ่งที่ "ห้ามทำ" ในทุกพื้นที่ ประกอบด้วย ประแป้ง ปาร์ตี้โฟม จำหน่ายและบริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน

 

พื้นที่เล่นน้ำ "ไม่ได้" มีที่ไหนบ้าง 

พื้นที่สาธารณะไม่มีการควบคุม เช่น ท้องถนน ฯลฯ หมายความว่า ประชาชนจะเล่นน้ำสงกรานต์ รวมถึงประแป้ง และปาร์ตี้โฟม บริเวณท้องถนนสาธารณะไม่ได้ เนื่องจากไม่มีการควบคุมตามมาตรการโควิด-19

 

ส่วนกิจกรรมบันเทิง-สันทนากา นพ.ทวีศิลป์ เปิดเผยว่า หากจะมีเรื่องบันเทิง สันทนาการ จะต้องมีการขออนุญาตตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณ

 

เล่นน้ำ หรือ "สาดน้ำ" ได้หรือไม่

 

นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า ในกรณี "สาดน้ำ" ระหว่างเล่นน้ำสงกรานต์นั้น ที่ประชุม ศบค.ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ คงเป็นส่วนที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะต้องพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่ เช่น อาจจะต้องจัดหาน้ำมาอย่างสะอาด อยู่ระยะห่าง ก็เป็นหน้าที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุญาตหรือไม่ ศบค.ให้หลักการกว้างๆ

 

เมื่อร่วมงานสงกรานต์ หรือ เล่นน้ำสงกรานต์ เสร็จแล้วจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการ 3 ข้อ ดังนี้

 

1. หลังจากกลับจากสงกรานต์ สังเกตอาการตนเอง 7 วัน โดยเฉพาะในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง และผู้ที่จะไปพบปะผู้คนจำนวนมาก หากพบว่ามีอาการสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ให้ทำการตรวจ ATK

2. ขอให้หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากโดยไม่จำเป็น ในช่วงการสังเกตอาการ 

3. พิจารณามาตรการ Work From Home (WFH) ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของหน่วยงาน

 

 

"สงกรานต์ 2565" เล่นน้ำ-ร่วมงานเสร็จ ต้องปฏิบัติตามมาตรการ 3 ข้อ สำคัญมาก อ้างอิง: กระทรวงสาธารณสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk