โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยการนวดกดจุดสะท้อนเท้า ปี 2563

    กลุ่มงานสุขศึกษาได้จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกบุหรี่ในบุคลากรโรงพยาบาลบุรีรัมย์ โดยวิธีการนวดกดจุดสะท้อนเท้า 5 จุด เพื่อลดอาการอยากสูบบุหรี่ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนพร ต้นจาน หน่วยงานแพทย์แผนไทยเป็นวิทยากรสอนการนวดและฝึกปฏิบัติวิธีการนวดกดจุดเพื่อลดอาการอยากสูบบุหรี่ด้วยตนเอง

พิมพ์ อีเมล

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk