งานวันเด็ก ปี 2562

กลุ่มงานสุขศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2562 

ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม  โรงพยาบาลบุรีรัมย์

 

พิมพ์