1. โครงการ-วิจัย

โครงการพัฒนาสูตรอาหารปั่นผสม

โครงการพัฒนาสูตรอาหารปั่นผสม สรุปผลงานโดยย่อ การปรับปรุงสูตรอาหารปั่นผสมเพื่อให้มีคุณค่าสารอาหารที่เหมาะสมกับโรค และเพื่อปรับปรุงให้อาหารมีอัตราการไหลที่เหมาะสมกับความเข้มข้น ชื่อและที่อยู่ขององค์กร:  กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เป้าหมาย:             1. เพื่อปรับปรุงสูตรอาหารปั่นผสมให้มีคุณค่าสารอาหารที่เหมาะสมกับโรค                                 2. เพื่อปรับปรุงสูตรอาหารให้มีคุณค่าสารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสม                                 3...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนลดน้ำหนัก ในเจ้าห…

จากการจัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนลดน้ำหนักของเจ้าหน้าที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีน้ำหนักตัว ค่าดัชนีมวลกาย มวลไขมัน เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายลดลงและมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังกายที่ดี เป้าหมาย : เพื่อลดน้ำหนักตัวเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มงาน ที่มีค่าดัชนีมวลกาย มากกว่าหรือเท่ากับ 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร...

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาเมนูไข่ขาว

การพัฒนาเมนูไข่ขาวต่อระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยกรณีศึกษา หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ไข่ขาว มีองค์ประกอบเป็นโปรตีน กรดอะมิโนจำเป็นและสารประกอบต่างๆ ที่สำคัญ ถือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนคุณภาพดีที่มีส่วนช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและมีความสำคัญต่อการเพิ่มระดับอัลบูมินในเลือดให้แก่ผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ต้องล้างไตทางช่องท้อง CAPD ผู้ป่วยมะเร็ง ภาวะทุพโภชนาการและภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง...

อ่านเพิ่มเติม

โครงการน้ำยาล้างจานรักษ์สิ่งแวดล้อม

การใช้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาด ปัจจุบันมีหลากหลายชนิดให้เลือก  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเหล่านี้โดยส่วนมากมีการผสมสารเคมีเข้าไปในผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยมีจุดประสงค์ทำให้ทำความสะอาดได้ดี โดยไม่คำนึงถึงอันตรายต่อผู้ใช้งาน ผู้สัมผัสผลิตภัณฑ์รวมถึงสิ่งแวดล้อม        กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์จึงมีแนวคิดพัฒนาน้ำยาล้างจานรักษ์สิ่งแวดล้อม...

อ่านเพิ่มเติม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลบุรีรัมย์  10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  31000  โทรศัพท์ 044615002

Powered by Warp Theme Framework
Casino Bonus at bet365 uk